Hucafood Việt Nam

Thị trường xuất khẩu cà phê 7 tháng đầu năm 2020

Trang chủ / Thị trường xuất khẩu cà phê 7 tháng đầu năm 2020

Thị trường xuất khẩu cà phê 7 tháng đầu năm 2020
26 Tháng Mười Hai, 2020

Thị trường xuất khẩu cà phê 7 tháng đầu năm 2020

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong 7 tháng đầu năm 2020, cả nước xuất khẩu trên 1,05 triệu tấn cà phê, thu về 1,79 tỷ USD, giá trung bình 1.699,9 USD/tấn, giảm 1,1% về lượng, giảm 1,5% về kim ngạch và giảm 0,4% về giá so với cùng kỳ năm 2019.

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong 7 tháng đầu năm 2020, cả nước xuất khẩu trên 1,05 triệu tấn cà phê, thu về 1,79 tỷ USD, giá trung bình 1.699,9 USD/tấn, giảm 1,1% về lượng, giảm 1,5% về kim ngạch và giảm 0,4% về giá so với cùng kỳ năm 2019.

Riêng tháng 7/2020 đạt 110.028 tấn, tương đương 196,64 triệu USD, giảm 13,8% về lượng và giảm 9,7% kim ngạch so với tháng liền kề trước đó.
Trong tháng 7/2020 nhìn chung xuất khẩu cà phê sang phần lớn các thị trường bị giảm so với tháng 6/2020, tuy nhiên, có một vài thị trường kim ngạch nhỏ nhưng so với tháng trước đó lại tăng mạnh như: Nam Phi tăng 320% về lượng và tăng 394% về kim ngạch, đạt 420 tấn, tương đương 0,65 triệu USD; New Zealand tăng 88% về lượng và tăng 94,5% về kim ngạch, đạt 126 tấn, tương đương 0,29 triệu USD; Trung Quốc tăng 24% về lượng và tăng 42% về kim ngạch, đạt 3.290 tấn, tương đương 8,56 triệu USD.
Tính chng cả 7 tháng đầu năm, Đức vẫn dẫn đầu thị trường tiêu thụ cà phê của Việt Nam, với 160.504 tấn, tương đương 243,54 triệu USD, giá 1.517,4 USD/tấn, tăng 2,2% về lượng nhưng giảm 1,5% về kim ngạch, giảm 3,6% về giá so với cùng kỳ năm 2019; chiếm 15,3% trong tổng lượng và chiếm 13,6% trong tổng kim ngạch xuất khẩu cà phê của cả nước.
Mỹ là thị trường lớn thứ 2 về tiêu thụ cà phê Việt Nam đạt 89.241 tấn, tương đương 160,36 triệu USD, giá 1.797 USD/tấn, giảm 8,8% về lượng, giảm 1,3% kim ngạch nhưng tăng 8,2% về giá so với cùng kỳ; chiếm gần 9% trong tổng lượng và tổng kim ngạch.
Xuất khẩu cà phê sang thị trường Italia cũng giảm 1,7% về lượng, giảm 4,2% về kim ngạch và giảm 2,6% về giá, đạt 89.537 tấn, tương đương 139,7 triệu USD, giá trung bình 1.560 USD/tấn, chiếm 8% trong tổng lượng và tổng kim ngạch.

Bài viết liên quan